Thứ năm, Ngày 13/12/2018
XD CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

XD CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG
 (10/01/2013)

Với đội ngũ kỹ thuật giỏi về quản lý, chuyên nghiệp về kỹ thuật công nghệ với nhiều năm kinh nghiệm thi công thực tế Công ty SABA có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về công việc, đảm bảo tốt nhất về chất lượng cũng như tiến độ thi công và làm hài lòng các đối tác và khách hàng.

NỘI DUNG BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRẠM BTS:
 A.   Bảo dưỡng Outdoor

1.    Anten
-  Kiểm tra mã số, nhãn mác, phương vị, độ cao, góc nghiên của anten di động ở từng sector.
-   Kiểm tra độ chắc chắn của anten vào gá đỡ, vào thân cột anten.
-    Kiểm tra tiếp xúc giữa anten và dây nhảy (hoặc feeder).
-    Kiểm tra trở kháng của anten.
-    Kiểm tra độ phát xạ anten.
 2 .Feeder
 -    Kiểm tra tiếp xúc giữa feeder và dây nhảy (hoặc anten).
  -   Kiểm tra độ chắc chắn feeder.
  -   Kiểm tra việc dán nhãn feeder, độ cong feeder.
    - Kiểm tra việc tiếp đất feeder.
  -  Kiểm tra việc nhập feeder vào phòng máy BTS/NodeB.
  - Kiểm tra chống sét feeder anten (đầu connector).
3. Kiểm tra bảng đất outdoor
4. Kiểm tra cột anten, kim thu lôi và dây thoát sét
           - Kim thu lôi:
           - Kiểm tra độ chắc chắn của cột anten:
           - Cầu cáp anten, cầu cầu cáp outdoor:
           - Dây thoát sét:
5. Cập nhật số liệu bảo dưỡng outdoor.

B.   Bảo dưỡng Indoor

 -          Kiểm tra cáp kết nối giữa thiết bị với máy tính.
-          Lấy cảnh báo của trạm từ BSC.
-          Vệ sinh công nghiệp thiết bị.
-           Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống quạt gió tủ thiết bị.
-           Kiểm tra cáp kết nối tín hiệu giữa các khối thiết bị.
-          Kiểm tra, siết chặt các đầu connector
-           Kiểm tra các khối thiết bị cung cấp nguồn tủ thiết bị
-          Đo kiểm công suất phát thực tế của các khối thu phát trong các sector, so sánh với mức thực tế.
-          Cân chỉnh công suất phát cực đại cân bằng của khối thu phát trong các sector.
-          Cân chỉnh ngõ thu của khối thu phát.
-          Đo công suất phản xạ tại các sợi feeder của từng sector.
-          Kiểm tra độ lệch của đồng hồ.
-          Kiểm tra khả năng thâm nhập kênh, chất lượng thoại trên các khối thu phát vô tuyến.
-          Kiểm tra các cảnh báo tại trạm.
-          Xử lý các cảnh báo đang tồn tại trên trạm trước khi kết thúc công việc bảo dưỡng
-          Lập hồ sơ kỹ thuật sau bảo dưỡng:
C.   Danh mục máy móc thiết bị phục vụ bảo dưỡng : 

I.Phần Outdoor :
            - Máy đo điện trở đất, Máy định vị vệ tinh GPS, La bàn, Máy đo anten - Feeder, Máy đo chất lượng vùng phủ sóng, Máy bộ đàm, Máy tính xách tay, Ô tô.
          II.Phần Indoor :
             - Máy hút bụi, Máy đo công suất, Tải giả, Máy cân chỉnh đồng hồ, Máy đếm tần số, Máy tính xách tay.

 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn