Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Tuyển dụng LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG NHIỆM KỲ 2013-2017 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG NHIỆM KỲ 2013-2017
 (18/01/2013)

 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua ngày 05 tháng 01 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã tiến hành họp và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng, kết quả cụ thể như sau:

   1.  Ông Nguyễn Quốc Khánh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết của 05 thành viên HĐQT đồng ý là 5/5 (Đạt tỷ lệ 100%);

     2.  Ông Lương Quí Thăng tái đắc cử chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty với tỷ lệ biểu quyết của 05 thành viên HĐQT đồng ý là 5/5 (Đạt tỷ lệ 100%);

     3. Ông Hoàng Văn Chương được bầu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết của 05 thành viên HĐQT đồng ý là 5/5 (Đạt tỷ lệ 100%);

     4.      Ông Trương Quốc Hùng được bầu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết của 05 thành viên HĐQT đồng ý là 5/5 (Đạt tỷ lệ 100%);

     5.  Ông Lê Tuấn Vũ tái đắc cử chức vụ Kế toán trưởng Công ty với tỷ lệ biểu quyết của 05 thành viên HĐQT đồng ý là 5/5 (Đạt tỷ lệ 100%);

     6.   Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Thanh Phán giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết của 05 thành viên HĐQT đồng ý là 5/5 (Đạt tỷ lệ 100%).
 

   Ngày 07 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (Liền kề 14, ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao Quyết định Bổ nhiệm cho Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông nhiệm kỳ 2013-2017.

    Tới dự Lễ trao quyết định có ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Uỷ viên HĐQT và đại diện các cán bộ nhân viên của các phòng/ban trong Công ty. Ông Nguyễn Quốc Khánh tin tưởng và mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này sẽ phát huy năng lực, trình độ để điều hành công ty đạt được kết quả tốt đẹp nhất mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

       Tại buổi lễ này, ông Lương Quí Thăng – Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban lãnh đạo đã hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
        Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, toàn thể cán bộ trong Công ty đã chúc mừng Ban điều hành./.

 

 

 

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn