Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Tuyển dụng Đại hội Công đoàn Công ty (nhiệm kỳ 2013-2015) , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Đại hội Công đoàn Công ty (nhiệm kỳ 2013-2015)
 (28/01/2013)


Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
1. Thời gian: Bắt đầu từ 15 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2013;
2. Địa điểm:
- Phòng họp tầng 3, Liền kề 14, Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
- Họp qua mạng: Văn phòng đại diện phía Nam tại thành phố Hồ chí Minh

Tham dự đại hội Công đoàn có: Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT; Ông Lương Quí Thăng - TGĐ Công ty và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.Kết quả, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban chấp hành công đoàn công ty nhiệm kỳ 2010-2012 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2015.

Cũng tại Đại hội này, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, đồng chí Lương Quí Thăng - Tổng Giám đốc đã chỉ đạo Đại hội như sau:
Về phía tổ chức Công đoàn cần phải là cầu nối để triển khai toàn diện các chủ trương, quyết định của Ban lãnh đạo Công ty cũng như của Tập đoàn VNPT để cụ thể hóa các nội dung để triển khai đến người lao động thực hiện có hiệu quả. BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 cần bám sát định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tới, do đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung chính sau:

-         Thứ nhất, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên lao động nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn; Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để mọi đoàn viên, lao động nhận thức sâu sắc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay, nhằm nâng cao ý thức tự giác, nỗ lực, phấn đấu tích cực, phát huy hết khả năng, trí tuệ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo.


-         Thứ hai, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai minh bạch trong mọi hoạt động ở cơ sở. Động viên đoàn viên và người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể,đơn vị; làm chủ bản thân trong mọi lĩnh vực hoạt động. Mạnh dạn đấu tranh chống lại mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực nhằm bảo vệ, xây dựng các tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn từng đơn vị trong sạch phát triển vững mạnh. Từng chi nhánh, xí nghiệp, từng đơn vị phải đổi mới sâu sắc toàn diện, đoàn viên, người lao động làm chủ trong việc xây dựng định hướng chiến lược hoạt động của đơn vị trong dài hạn, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, tích cực tham gia triển khai thực hiện có kết quả các giải pháp, biện pháp kinh doanh, giám sát kiểm tra mọi chỉ đạo, kết quả tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh từng tháng, từng quý của Ban giám đốc, của từng đ/c lãnh đạo, của từng đơn vị trong Công ty.

-         Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa công tác từ thiện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Triển khai đẩy mạnh các hoạt động nữ công; làm tốt công tác quản lý tài chính và công tác kiểm tra của công đoàn


Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2013-2015 gồm 05 đồng chí, bao gồm: đ/c Trương Quốc Hùng; đ/c Đỗ Thị Tuyết Lan; đ/c Nguyễn Thị Hiền; đ/c Nguyễn Thị Hoài; đ/c Lưu Anh Tuấn.

BCH nhiệm kỳ 2013-2015: Từ trái qua phải, đ/c Lưu Anh Tuấn; đ/c Đỗ Thị Tuyết Lan, đ/c Trương Quốc Hùng, đ/c Nguyễn Thị Hoài. Đ/c Nguyễn Thị Hiền tham dự đại hội trực tuyến tại văn phòng miền Nam.
Một số hình ảnh tại đại hội:Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn