Thứ hai, Ngày 18/03/2019
Công trình dự án Lễ ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 01 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Lễ ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 01
 (12/12/2012)

Ngày 07/9/2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8 đã diễn ra lễ ký Hợp đồng xây dựng gói thầu số 01 “Kè đá và vét hữu cơ” giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8 (CTAT 8)

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC)

Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng và Thương mại Thái Dương

Tên gói thầu: “Kè đá và vét hữu cơ”;

Giá trị Hợp đồng: Hơn 1,9 tỷ đồng.

Hình ảnh:

Ông Trịnh Quang Tuấn và Ông Lương Quí Thăng đại diện các bên ký kết Hợp đồng


Ông Nguyễn Ngọc Đàm - Chủ tịch hội đồng quản trị CTAT 8 phát biểu và phát lệnh khởi công dự án

Ông Lương Quí Thăng – Tổng Giám đốc LTC phát biểu cam kết phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để sớm thi công các hạng mục giai đoạn 1 của Dự án, đáp ứng tiến độ đã thỏa thuận tại Hợp đồng; đồng thời sẽ đảm bảo tốt chất lượng các hạng mục công trình.


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn