Thứ hai, Ngày 18/03/2019
Công trình dự án Lễ ký hợp đồng và khởi công xây dựng công trình dự án "xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy diện tích 180ha" , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Lễ ký hợp đồng và khởi công xây dựng công trình dự án "xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy diện tích 180ha"
 (14/03/2013)

 Ngày 14 tháng 11 năm 2012 tại trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án: “Xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy phần diện tích 180ha”.

Tham dự Lễ ký Hợp đồng, về phía Chủ đầu tư có ông Đặng Xuân Trường – Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên; Về phía nhà thầu có ông Lương Quí Thăng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

 

Ông Lương Quí Thăng Tổng giám đốc

 

Theo đó, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) là đơn vị trúng 02 gói thầu của Dự án nêu trên với giá trị Hợp đồng như sau:

Gói thầu số 1: San lấp mặt bằng phần diện tích 50 ha. Thuộc dự án, trị giá Hợp đồng: 45.814.099.758 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm mười bốn triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, bẩy trăm năm mươi tám đồng), trong đó LTC thực hiện: 22.907.049.879 đồng  (Hai mươi hai tỷ, chín trăm linh bảy triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi chín đồng)

Gói thầu số 2: Xây dựng hoàn chỉnh phần hạ tầng, giao thông đường trục chính (Km0÷Km1), giá trị Hợp đồng: 45.546.630.670 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng).

Ông Phan Mạnh Cường - Phó Trưởng ban các KCN Thái Nguyên (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa các nhà thầu

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, đã diễn ra Lễ động thổ Dự án Xây dựng KCN Điềm Thụy phần diện tích 180ha. Tham dự buổi Lễ động thổ có đại diện của Tỉnh ủy Thái Nguyên, đại diện của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, đại diện của UBND huyện Phú Bình và huyện Phổ Yên cùng các đơn vị nhà thầu trúng thầu của Dự án.

Các vị đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện Ban QL các KCN Thái Nguyên và các nhà thầu tham dự lễ khởi công

Thay mặt cho các đơn vị nhà thầu thi công, ông Lương Quí Thăng – Tổng Giám đốc Công ty đã cam kết với Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Chủ đầu tư sẽ thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; Bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc - thiết bị, tài chính để thi công; đảm bảo An toàn lao động và vệ sinh môi trường; đảm bảo chất lượng, tiến độ các gói thầu của Dự án nói riêng và của toàn Dự án nói chung.

Ngay sau buổi Lễ động thổ, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã triển khai thi công Dự án nêu trên.


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn