Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Đối tác - khách hàng BIDV ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với LTC , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

BIDV ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với LTC
 (08/04/2015)
 BIDV ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với LTC
Ngày 26/2/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện về cung ứng tín dụng và các dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2015-2017. Giám đốc BIDV – Chi nhánh Thăng Long Ngô Duy Chinh và Tổng Giám đốc LTC Lương Quí Thăng đại diện hai đơn vị thực hiện ký kết bản thỏa thuận. 
Chương trình hợp tác được triển khai nhằm tăng cường quan hệ giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, lâu dài, bền vững trên cơ sở dựa vào lợi thế của hai bên để khai thác tốt nhất tiềm năng của mình.
1. Bằng Thoả thuận này, BIDV và LTC khẳng định sẽ tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu hợp tác toàn diện, lâu dài, bền vững trên cơ sở dựa vào lợi thế của hai bên để khai thác tốt nhất tiềm năng của mình, đẩy mạnh tăng trưởng, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. 
2. BIDV và LTC cùng xúc tiến các hoạt động thực hiện sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau để hỗ trợ nhau mở rộng phát triển kinh doanh, khai thác tối ưu nhất tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước, trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống cũng như các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.
3. Thông qua các cơ hội phát triển các dự án trong lĩnh vực Xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, xây lắp viễn thông…. Thông qua hoạt động của một định chế tài chính lớn như BIDV, LTC có điều kiện được tiếp cận với nguồn tài chính tài trợ cho các dự án sẽ triển khai, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
4. BIDV cam kết là đầu mối thu xếp, tài trợ cho LTC và các công ty con của LTC (nếu có) khoản tín dụng theo tình hình thực tế cụ thể :
* Tín dụng ngắn hạn:
Tín dụng ngắn hạn theo hạn mức tín dụng thường xuyên được hai bên xác định hàng năm. 
Hàng năm, BIDV và LTC cùng thống nhất để xác định hạn mức tín dụng ngắn hạn đối với LTC và các công ty con (nếu có) trên cơ sở đề nghị của LTC.
* Tín dụng trung dài hạn:
Tín dụng trung, dài hạn theo thực tế phát sinh.
BIDV sẽ tiếp tục giải ngân đối với các Dự án đã ký Hợp đồng tín dụng giữa hai bên trên cơ sở các nội dung, điều kiện đã ký kết. 
Đối với các Dự án dự kiến giải ngân trong giai đoạn 2015 - 2017:
BIDV đồng ý là đầu mối thu xếp và xem xét tài trợ nguồn vốn tín dụng trung, dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư dự án của LTC và các Công ty con của LTC (nếu có) trong giai đoạn 2015 – 2017. 
BIDV sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho LTC và các công ty con của LTC trong việc tài trợ các dự án trên cơ sở hiệu quả của từng dự án;
5. BIDV là đơn vị phát hành thẻ ATM ghi nợ, thẻ tín dụng trong nước và quốc tế đối với Ban lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên của LTC.
6. BIDV cung cấp dịch vụ trả lương tự động, tập trung cho Ban lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên của LTC và các công ty con.
7. BIDV cam kết cung cấp các sản phẩm tín dụng đối với Ban lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên của LTC bao gồm : cho vay thấu chi, cho vay du học, cho vay mua ôtô, cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay sửa chữa nhà cửa … và các sản phẩm dịch vụ khác như thanh toán hoá đơn tiền điện, gạch nợ cước Viettel, IBMB, BSMS, BIDV Online và các sản phẩm bảo hiểm BIC.
8. BIDV cam kết cung cấp dịch vụ BIDV Bussiness, các sản phẩm bảo hiểm BIC … cho LTC và các công ty con.
 9. BIDV cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác có chất lượng cao, cạnh tranh sẽ triển khai tới khách hàng trong tương lai phù hợp với chính sách của BIDV trong từng thời kỳ.
Tại buổi lễ, ông Lương Quí Thăng – Tổng Giám đốc LTC đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Lãnh đạo của BIDV và đề nghị BIDV ngày càng tiếp tục nỗ lực hơn nữa nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ để kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng.


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn