Thứ năm, Ngày 19/05/2022
Quan hệ Cổ đông CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (LTC) xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của LTC (theo công văn số  của  1846/UBCK-GSĐC ngày 07/04/2022 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước).
 

  Nội dung công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau: 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 3)


 

Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 28 tháng 06 năm 2021)
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
 (13/04/2022)
 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
 
   Kính gửi:    - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
   - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
Mã chứng khoán: LTC
Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. 
Văn phòng giao dịch: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại/Fax: 024.33631111 
Email: quynhhuong.cmc@gmail.com
2. Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (LTC) xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của LTC (theo công văn số  của  1846/UBCK-GSĐC ngày 07/04/2022 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: http://ltc.com.vn/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. ĐẠI DIỆN CÔNG TY
 
 
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn