Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
Quan hệ Cổ đông CBTT về thay đổi nhân sự , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

CBTT về thay đổi nhân sự
 (17/06/2022)
 THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM NHÂN SỰ


Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQTsố 03-2022/NQ-HĐQT ngày 16/06/2022 của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.

Ông Bùi Trung Liễu

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật

- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do công việc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm:

1.

Bà: Vương Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2022


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn