Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
Quan hệ Cổ đông Công văn giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Công văn giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch
 (23/06/2022)
 

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

         Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn thông (mã chứng khoán LTC) xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Sở.

Phúc đáp văn bản số 1031/SGDHN-QLNY ngày 20/6/2022 của Quý Sở về việc đề nghị giải trình và công bố thông tin nguyên nhân khắc phục, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) xin được giải trình ý kiến như sau:

1.      Nguyên nhân:

Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ACC) từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty. Lý do như sau:

a)    Tại thời điểm 31/12/2021, số dư tiền mặt và hàng tồn kho lần lượt là 2.455.465.483 đồng và 21.628.458.582 đồng. Toàn bộ hàng tồn kho nêu trên đã tồn đọng từ nhiều năm trước. Tại ngày 31/12/2021, Công ty cũng không kiểm kê và đánh giá hàng tồn kho để xác định dự phòng cần trích lập theo quy định. Hạn chế này kiểm toán viên không thể khắc phục được do giới hạn phạm vi kiểm toán từ phía Công ty. Với tài liệu kế toán hiện có, chúng tôi cũng không đủ cơ sở để xác định số liệu dự phòng cần phải trích lập đối với lượng hàng tồn kho nêu trên.

b)   Toàn bộ nợ phải thu (số dư 187.016.163.510 đồng), nợ phải trả (số dư 53.864.242.514 đồng) chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2021. Hạn chế này kiểm toán viên không thể khắc phục được bằng các thủ tục kiểm toán do giới hạn phạm vi kiểm toán từ phía Công ty. Toàn bộ số nợ phải thu nêu trên đã tồn tại từ nhiều năm trước và là nợ từ các Ban quản lý dự án và các Chủ đầu tư. Ngoại trừ một số khoản nợ được trích lập dự phòng 100% với số tiền 14.636.739.099 đồng, Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi đối với các khoản nợ còn lại. Dựa trên các tài liệu kế toán được cung cấp, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của các khoản nợ nêu trên và số liệu dự phòng cần phải trích lập bổ sung.

c)    Ngoài các khoản nợ chưa được đối chiếu nêu trên, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty hiện ghi nhận tổng số nợ phải trả không rõ đối tượng tại ngày 31/12/2021 là 1.274.182.088 đồng. Đây là khoản nợ không biến động số dư, mang sang từ năm trước. Do không được tiếp cận các tài liệu kế toán liên quan nên kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về khoản nợ phải trả này.

d)   Tại ngày kết thúc niên độ kế toán năm 2021, số dư nợ gốc vay ngắn hạn các cá nhân và tổ chức ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất lần lượt là là 18.664.189.570 đồng và 9.965.128.531 đồng, số dư nợ lãi tương ứng là 1.443.729.466 đồng (xem mục (*) của Thuyết minh số 19). Các số dư nêu trên chưa được đối chiếu, xác nhận tại ngày 31/12/2021. Hạn chế này chúng tôi cũng không thể khắc phục được bằng các thủ tục kiểm toán  thay thế do giới hạn phạm vi kiểm toán từ phía Công ty. Ngoài ra, Kiểm toán viên chưa được cung cấp hồ sơ kế toán liên quan đến các khoản vay trên; Chi phí lãi vay tương ứng với các khoản vay này chưa được ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2021.

2.      Giải trình và công bố thông tin

         Công ty đã có văn bản số 0106/LTC-TCKT ngày 13/06/2022 giải trình nguyên nhân kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đới với các Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 của Công ty, Công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCKHN; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.ltc.com.vn .

3.      Phương án khắc phục

a)      Về tiền mặt và hàng tồn kho

Công ty sẽ thực hiện kiểm kê và đánh giá hàng tồn kho để xác định dự phòng cần trích lập theo quy định. Dự kiến hoàn thành công việc này vào quý IV/2022.

b)     Về nợ phải thu

-  Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết Công nợ để tập trung xử lý thu hồi tất cả các khoản nợ tồn đọng qua nhiều năm cho Công ty.

-  Công ty chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các biện pháp đối chiếu xác nhận công nợ với hầu hết khách hàng. Hiện nay, Công ty đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để thu hồi các khoản công nợ này.

-  Tập đoàn VNPT cũng đang chỉ đạo và hỗ trợ Công ty trong công tác thu hồi công nợ.

-  Công ty đã và đang thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự kiến 6 tháng cuối năm 2022, Công ty tiếp tục đánh giá khả năng thu hồi và trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu còn lại.

c)      Về nợ phải trả

          Công ty chúng tôi đã và vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp đối chiếu, thu thập chứng từ, rà soát và xác nhận các khoản nợ phải trả chưa rõ đối tượng. Chúng tôi sẽ điều chỉnh các khoản nợ này sau khi đối chiếu và xác nhận với khách hàng.

d)     Về dư nợ gốc vay ngắn hạn của các cá nhân và tổ chức

          Công ty sẽ thực hiện kiểm kê hồ sơ kế toán liên quan đến các hợp đồng vay ngắn hạn của các cá nhân và tổ chức để đánh giá lại các khoản vay ngắn hạn còn tồn đọng trong thời gian từ trước đến nay của Công ty. Dự kiến hoàn thành vào quý III năm 2022.

Trên đây là giải trình, khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch của Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn Thông gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin cho Nhà đầu tư được biết.

 Trân trọng!


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn