Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
Quan hệ Cổ đông CBTT về thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

CBTT về thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 (03/08/2022)
 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

   Kính gửi:    - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

   - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1.            Tên tổ chức: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông

Mã chứng khoán: LTC

Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024.33631111

Email: quynhhuong.cmc@gmail.com

2.            Nội dung công bố thông tin: Nội dung công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội), như sau:

2.1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 11/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30’.

2.2.  Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30’.

2.3. Lý do điều chỉnh: Do chờ Tập đoàn bưu chính viện thông Việt Nam duyệt tài liệu.

2.4. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội là ngày 04/07/2022.

2.5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng  Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

(Nghị quyết HĐQT và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên của LTC  đính kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2022 tại đường dẫn: http://ltc.com.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn