Chủ nhật, Ngày 24/09/2023
Quan hệ Cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 (03/08/2022)
 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 08 năm 2022,

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Trân trọng kính mời: Quí cổ đông

 

1.   Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

2.   Thời gian: khai mạc vào 13h30; Thứ Năm ngày 25  tháng 08 năm 2022.

3.   Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu  Giấy, thành phố Hà Nội

4.   Nội dung Đại hội thông qua:

a)      Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

b)     Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

c)      Báo cáo của Hội đồng quản trị;

d)     Báo cáo của Ban kiểm soát;

e)      Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

f)      Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     5.  Điều kiện tham dự Đại hội: là cổ đông của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông: ngày 04 tháng 07 năm 2022).

6.   Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

 

 

 

 

                                            

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

                                   NGÔ TRỌNG VINH

    

Thư mời và tài liệu đã được đăng tải trên website: https://www.hnx.vn/, https://ltc.com.vn

Lưu ý: Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có). Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: info@ltci.vn hoặc điện thoại Tel: 0916.123.988; 0904566318.


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn