Thứ hai, Ngày 18/03/2019
LTC lựa chọn đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

LTC lựa chọn đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu
 (17/04/2014)
 LTC lựa chọn đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu.
Ngày 17/3/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch và chiến lược của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Một trong những nội dung quan trọng đã được Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua là lựa chọn đối tác chiến lược để phát hành cổ phiếu.
* Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
- Là đối tác nước ngoài;
- Có quan hệ rộng trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng, giao thông, đường sắt...
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần: 1 năm
* Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 1 triệu cổ phiếu.
* Thời gian phát hành cổ phiếu: Dự kiến Quí 2 hoặc Quí 3 năm 2013 sau khi Đại hội cổ đông thông qua.
* Uỷ quyền thực hiện: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Lương Quí Thăng đàm phán, lựa chọn đối tác.
* Theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, ngay sau đó ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Lương Quí Thăng đã đàm phán với một đối tác nước ngoài, đối tác nước ngoài đã đề xuất mua cổ phiếu của LTC với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá). Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và các bên liên quan, hai bên thống nhất sẽ xem xét lại mức giá này và sẽ chốt lại vào buổi làm việc sau (dự kiến vào ngày 18/4/2014)

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn