Thứ hai, Ngày 18/03/2019
Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Giang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ - Viễn thông , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Giang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ - Viễn thông
 (27/05/2014)
 Ngày 23/5/2013, ông Lương Quí Thăng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Chủ tịch Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Giang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông.
Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông là công ty con của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông. Vốn điều lệ 6,8 tỷ, đây là Công ty do LTC góp vốn 100%.
Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty như sau: 

STT

Tên ngành nghề

Mã Ngành

1.       

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: chi tiết:

- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:

+ Các nhà máy lọc dầu,

+ Các xưởng hoá chất,

- Xây dựng công trình cửa như:

+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống...

+ Đập và đê.

- Xây dựng đường hầm;

- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời

- Xây dựng công trình viễn thông 

4290

QĐ 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 1Luật Viễn thông 2009

2.       

Lắp đặt hệ thống điện

4321

3.       

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

4322

4.       

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

3320

5.       

Sửa chữa máy móc, thiết bị

3312

6.       

Sửa chữa thiết bị điện

3314

7.       

Xây dựng nhà các loại

4100

8.       

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4210

9.       

Xây dựng công trình công ích

4220

10.  

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

11.  

Phá dỡ

4311

12.  

Chuẩn bị mặt bằng

4312

13.  

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: Chi tiết:

+ Thang máy, cầu thang tự động;

+ Các loại cửa tự động;

+ Hệ thống đèn chiếu sáng

4329

 QĐ 337

14.  

Hoạt động thiết kế chuyên dụng:

 Hoạt động trang trí nội thất (Trừ thiết kế nội thất)

7410

QĐ 337

15.  

Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

16.  

Hoạt động tư vấn quản lý

7020

17.  

Cho thuê xe có động cơ

7710

18.  

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

7721

19.  

Cho thuê thiết bị máy móc và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết :

- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

- Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

7730

20.  

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

4933

21.  

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh:

- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22.  

 Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ  Bán buôn vàng và kim loại quý khác)

4662

23.  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết :

- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và hoá chất Nhà nước cấm)

- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh ;

- Bán buôn cao su ;

- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

QĐ 337

24.  

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng:

- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

- Bán buôn xi măng

- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

- Bán buôn kính xây dựng

- Bán buôn sơn, vécni

- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

25.  

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

4641

26.  

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

8129

27.  

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

8130

28.  

Kho bãi và lưu giữ hàng hoá (trừ kinh doanh bất động sản)

5210

29.  

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

30.  

Thoát nước và xử lý nước thải

3700

31.  

Thu gom rác thải không độc hại

3811

32.  

Thu gom rác thải độc hại

3812

33.  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết:

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và các thiết bị ngoại vi)

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong các mạch điện)

4659

34.  

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

35.  

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

36.  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết:

- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

37.  

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, chi tiết:

-         Tư vấn về môi trường;

-         Tư vấn về công nghệ khác

7490

QĐ 337

 

  

Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Dịch vụ tư vấn điều hành quản lý dự án

Khoản 34 –Điều 4 Luật Đấu thầu

Dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Đ 36-NĐ 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

38.  

Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620

39.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Xuất  nhập khẩu các  mặt hàng công ty kinh doanh./.

8299

 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn