Thứ hai, Ngày 18/03/2019
Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


 Công văn của UBCK Nhà nước chấp thuận về việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty
 (05/10/2015)
 Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, ngày 05 tháng 10 năm 2015, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã Tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Tham dự buổi lễ trao quyết định có ông Nguyễn Từ Duẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lương Quí Thăng – Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và các cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Trung Liễu – uỷ viên Hội đồng quản trị và ông Lê Quang Minh – Trợ lý Tổng Giám đốc.
Thay mặt cho Phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm, ông Lê Quang Minh đã cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời ông Lê Quang Minh cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao để đưa Công ty phát triển lên một tầm cao mới.
Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mong muốn 02 Phó Tổng Giám đốc sẽ cùng Ban Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và chiến lược của Công ty.


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn