Thư ba, Ngày 10/12/2019
Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Chi tiết theo link đính kèm.

 

Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2
Thời gian: Bắt đầu 9 giờ thứ 2 ngày 29 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Công ty, Lô 17 Liền kề 16 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

 

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019
 

Thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 1) như sau:
1. Đại hội tổ chức không thành công do không đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2): Sẽ thông báo sau.


 

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2019,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00, Thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019
3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, tp. Hà Nội.
4. Nội dung Đại hội thông qua:
a) Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
b) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 6 năm 2019).
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo. 
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2
 (19/07/2019)
 Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2
Thời gian: Bắt đầu 9 giờ thứ 2 ngày 29 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Công ty, Lô 17 Liền kề 16 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
Nội dung chi tiết theo đường link đính kèm

http://www.mediafire.com/file/9tkjrbs2rgx47dp/LTC-_Thu_moi_Dai_hoi_DCD_nam_2019_%2528lan_2%2529-_G.pdf/file


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn