Chủ nhật, Ngày 20/09/2020
CHÀO BÁN TRẠM BTS , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Trân trọng kính mời: Quí cổ đông

 

1.   Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

2.   Thời gian: khai mạc vào 9h00; Thứ tư ngày 30  tháng 9 năm 2020.

3.   Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Trung Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam


 

Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1.   Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: Ngày 10/7/2020.

2.   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông qua việc bán CSHT 2 trạm BTS Cầu Diễn, địa chỉ: Lô 10 khu C1 khu đô thị mới Cầu Diễn- Huyện Từ Liêm- TP Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:
(1). Phương thức bán : Chào hàng cạnh tranh.
(2). Giá chuyển nhượng tối thiểu là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng)
(3). Thời hạn chào bán: Kể từ ngày 06/4/2020 hết hết ngày 16/4/2020.

Liên hệ: Mr Thưởng, Điện thoại: 0819999980
Địa chỉ: Số 2 Hạ Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Chi tiết theo link đính kèm.

 

Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2
Thời gian: Bắt đầu 9 giờ thứ 2 ngày 29 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Công ty, Lô 17 Liền kề 16 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

CHÀO BÁN TRẠM BTS
 (14/04/2020)
 QUYẾT ĐỊNH
V/v. Bán CSHT  trạm BTS Cầu Diễn- Thành phố Hà Nội
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
 
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp lý liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC);
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thông qua việc bán CSHT 2 trạm BTS Cầu Diễn, địa chỉ: Lô 10 khu C1 khu đô thị mới Cầu Diễn- Huyện Từ Liêm- TP Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:
(1). Phương thức bán : Chào hàng cạnh tranh.
(2). Giá chuyển nhượng tối thiểu là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng)
         Bàn giao toàn bộ tài sản trạm BTS nêu trên thuộc Công ty LTC cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - Xí nghiệp LTC I (gọi tắt là Xí nghiệp I) để Xí nghiệp I làm thủ tục bán tài sản và xuất hoá đơn cho Bên mua. Toàn bộ số tiền Bên Mua thanh toán cho Xí nghiệp I sẽ được hoàn trả lại Công ty (Sau khi nộp thuế VAT).
 
(3). Uỷ quyền cho Tổng Giám  đốc, Giám đốc Xí nghiệp I làm thủ tục chào hàng, ký kết 
Hợp đồng mua bán và triển khai các nội dung khác liên quan.
Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

http://www.mediafire.com/file/nibebznxb40ly6h/Chao_ban_BTS.pdf


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn