Chủ nhật, Ngày 20/09/2020
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Trân trọng kính mời: Quí cổ đông

 

1.   Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

2.   Thời gian: khai mạc vào 9h00; Thứ tư ngày 30  tháng 9 năm 2020.

3.   Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Trung Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam


 

Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1.   Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: Ngày 10/7/2020.

2.   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông qua việc bán CSHT 2 trạm BTS Cầu Diễn, địa chỉ: Lô 10 khu C1 khu đô thị mới Cầu Diễn- Huyện Từ Liêm- TP Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:
(1). Phương thức bán : Chào hàng cạnh tranh.
(2). Giá chuyển nhượng tối thiểu là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng)
(3). Thời hạn chào bán: Kể từ ngày 06/4/2020 hết hết ngày 16/4/2020.

Liên hệ: Mr Thưởng, Điện thoại: 0819999980
Địa chỉ: Số 2 Hạ Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Chi tiết theo link đính kèm.

 

Thư mời đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2
Thời gian: Bắt đầu 9 giờ thứ 2 ngày 29 tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Công ty, Lô 17 Liền kề 16 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 (19/06/2020)

Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1.   Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là: Ngày 10/7/2020.

2.   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3.   Nội dung cụ thể:

a)        Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

b)       Báo cáo tài chính năm 2019;

c)        Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d)       Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

e)        Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

f)        Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g)       Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.   Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

5.   Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Công ty sẽ thông báo sau.

http://www.mediafire.com/file/t98amoi5lifl2s1/LTC-_Quyet_dinh_cua_HDQT_ve_to_chuc_Dai_hoi_2020.pdf/file


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn