Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Tuyển dụng , ,Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,, trang

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Tuyển dụng
Ban QL các KCN tỉnh Thái Nguyên giao LTC thi công hạng mục san nền KCN Điềm Thuỵ của Nhà thầu Bắc Việt Ban QL các KCN tỉnh Thái Nguyên giao LTC thi công hạng mục san nền KCN Điềm Thuỵ của Nhà thầu Bắc Việt
Ban QL các KCN tỉnh Thái Nguyên giao LTC thi công hạng mục san nền KCN Điềm Thuỵ của Nhà thầu Bắc Việt. Giá trị chuyển giao tạm tính khoảng 20 tỷ đồng.

Chi tiết »

Thông xe tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (giai đoạn 1) Thông xe tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (giai đoạn 1)

Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (giai đoạn 1) với 12 làn xe được xem là tuyến đường nội đô đẹp nhất TP HCM vừa được thông xe sáng nay, góp phần giảm ùn tắc cho cửa ngõ đông bắc của thành phố. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) là đơn vị thi công hạng mục Hào kỹ thuật của toàn bộ dự án.

Chi tiết »

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2013 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2013 Công ty Cổ Phần Điện nhẹ Viễn thông

Chi tiết »

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2013 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Chi tiết »

Phát động phong trào thi đua (đợt 1) năm 2013 Phát động phong trào thi đua (đợt 1) năm 2013
Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Tổng Giám đốc Lương Quí Thăng đã ký Quyết định số 362 về việc phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh (đợt 1) năm 2013. Theo đó, đến cuối tháng 9 năm 2013 Công ty sẽ hoàn thành từ 90-95% Kế hoạch sản lượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi tiết »

VNPT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới VNPT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
Theo tin báo điện tử Vnexpress.net

Ông Trần Mạnh Hùng thay người tiền nhiệm Vũ Tuấn Hùng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ngay từ ngày 6/8.

Chi tiết »

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013

Chi tiết »

Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp I và Giám đốc Xí nghiệp IV Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp I và Giám đốc Xí nghiệp IV

Chi tiết »

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

Chi tiết »

Báo cáo tài chính năm 2012 Báo cáo tài chính năm 2012
Báo cáo tài chính năm 2012

Chi tiết »

Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương đại diện vốn Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông tại Công ty Cổ phần CADICO Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương đại diện vốn Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông tại Công ty Cổ phần CADICO

Chi tiết »

Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Chi tiết »

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Chi tiết »

Báo cáo tài chính hợp nhất 2012 Báo cáo tài chính hợp nhất 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất 2012

Chi tiết »

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012 Báo cáo tài chính quý IV năm 2012
Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

Chi tiết »

Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
Ngày 05 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở Văn phòng Đại diện, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Chi tiết »

Đại hội Công đoàn Công ty (nhiệm kỳ 2013-2015) Đại hội Công đoàn Công ty (nhiệm kỳ 2013-2015)

Chi tiết »

LTC khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực thi công cáp quang và viễn thông LTC khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực thi công cáp quang và viễn thông

Chi tiết »

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG NHIỆM KỲ 2013-2017 LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG NHIỆM KỲ 2013-2017
Ông Lương Quí Thăng - Tổng Giám đốc; Ông Hoàng Văn Chương - Phó Tổng Giám đốc; Ông Trương Quốc Hùng - Phó Tổng Giám đốc; Ông Lê Tuấn Vũ - Kế toán trưởng

Chi tiết »

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀO NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2013 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀO NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2013
Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức Công ty Cphần Đin nhẹ Viễn thông. Thông qua báo cáo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đưa ra nghị quyết Đại hội cđông.

Chi tiết »

Trang (1/2)  <<  1  2  >> 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn