Thứ tư, Ngày 17/07/2019
Công trình dự án , ,Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,, trang

TIN TRỌNG ĐIỂM


Thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 1) như sau:
1. Đại hội tổ chức không thành công do không đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2): Sẽ thông báo sau.


 

THƯ MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2019,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00, Thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019
3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, tp. Hà Nội.
4. Nội dung Đại hội thông qua:
a) Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
b) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát;
e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 6 năm 2019).
6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo. 
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu LTC từ HNX sang UPCOM
Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
Chi tiết theo file đính kèm

 

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: 14/6/2019
Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Thời gian, địa điểm: Thông báo sau.

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Công trình dự án
Ký Hợp đồng giữa LTC và Đại Anh Ký Hợp đồng giữa LTC và Đại Anh
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Đại Anh

Chi tiết »

Thông báo bán 31 trạm BTS Thông báo bán 31 trạm BTS
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS

Chi tiết »

Công ty Cổ phần Điện Nhẹ Viễn Thông tiếp tục ký Hợp đồng với Thầu Thiết kế & Xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Đường vành đai ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Điện Nhẹ Viễn Thông tiếp tục ký Hợp đồng với Thầu Thiết kế & Xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Đường vành đai ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Điện Nhẹ Viễn Thông tiếp tục ký Hợp đồng với Thầu Thiết kế & Xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Đường vành đai ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh về việc thi công Dự án Hào Kỹ Thuật TBO, Giai đoạn 01: Sta.0+000~Sta.13+657
Tổng giá trị Hợp Đồng Thầu phụ: 148.968.000.000 VND (không bao gồm VAT)
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu đồng.)

Chi tiết »

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) ký Hợp đồng với Cục Hậu cần An ninh - Tổng cục An ninh Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) ký Hợp đồng với Cục Hậu cần An ninh - Tổng cục An ninh
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) ký Hợp đồng với Cục Hậu cần An ninh - Tổng cục An ninh về việc thi công xây dựng các hạng mục: Nhà Nghiệp vụ, Nhà ăn, Nhà đặt máy phát điện, Nhà thường trực, Trạm bơm, Nhà để xe và Phòng chống mối của Dự án thành phần số 1 thuộc dự án BĐ65.
Tổng giá trị hợp đồng là: 8.340.673.000 đồng
(Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm bốn mươi triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng).
Thời gian thực hiện Hợp đồng là 150 ngày.

Chi tiết »

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) ký Hợp đồng với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN tỉnh Thái Nguyên Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) ký Hợp đồng với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN tỉnh Thái Nguyên
 Ngày 06/4/2015, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC) ký Hợp đồng với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN tỉnh Thái Nguyên về việc Thi công xây dựng đoạn tuyến Km3÷Km4+725,87 thuộc giai đoạn I – Dự án Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên đoạn từ KCN Yên Bình đến đường ĐT266 (đoạn Km3 ÷ Km4+725,87); Tổng Giá trị Hợp đồng là 38.870.325.045 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, tám trăm bẩy mươi triệu, ba trăm hai mươi năm nghìn, không trăm bốn mươi năm đồng).
Tiến độ thi công: 120 ngày.

Chi tiết »

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Chi tiết »

Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng khen cho LTC vì thành tích xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng khen cho LTC vì thành tích xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên
Ngày 16 tháng 1 năm 2014, Bộ trưởng Bộ GTVT đã tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông vì có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên. Trước đó 1 ngày, ngày 15 tháng 1 năm 2014, Ban chấp hành công đoàn Giao thông Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho ông Lương Quí Thăng - Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thống Nhất vì thành tích thi đua xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

Chi tiết »

Thông xe kỹ thuật Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên Thông xe kỹ thuật Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên
Sáng nay (18/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và cắt băng tại Lễ thông xe kỹ thuật Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên.

Chi tiết »

Báo cáo tình hình quản trị LTC  năm 2013 Báo cáo tình hình quản trị LTC năm 2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông năm 2013

Chi tiết »

Báo cáo tình hình quản trị LTC năm 2013
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Chi tiết »

Báo cáo tình hình quản trị LTC 6 tháng cuối năm 2013 Báo cáo tình hình quản trị LTC 6 tháng cuối năm 2013
Báo cáo quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông năm 2013

Chi tiết »

LTC ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Biển Bạc về việc cung cấp vật tư, lắp đặt hệ thống ống, mạng thông tin cho Dự án Phát triển Hệ thống kiểm soát Giao thông cho Đường cao tốc tại Hà Nội (The Project for Development of Traffic Control System for Expresswa LTC ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Biển Bạc về việc cung cấp vật tư, lắp đặt hệ thống ống, mạng thông tin cho Dự án Phát triển Hệ thống kiểm soát Giao thông cho Đường cao tốc tại Hà Nội (The Project for Development of Traffic Control System for Expresswa
Ngày 24 tháng 9 năm 2013, LTC ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Biển Bạc về việc cung cấp vật tư, lắp đặt hệ thống ống, mạng thông tin cho Dự án Phát triển Hệ thống kiểm soát Giao thông cho Đường cao tốc tại Hà Nội (The Project for Development of Traffic Control System for Expressway in Hanoi).

Chi tiết »

Ký Hợp đồng thi công hạng mục cung cấp, rải lớp đất mặt, trồng cỏ, trồng cây bụi gói thầu PK1A Ký Hợp đồng thi công hạng mục cung cấp, rải lớp đất mặt, trồng cỏ, trồng cây bụi gói thầu PK1A
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tiếp tục được giao triển khai thi công hạng mục trồng cỏ, trồng cây bụi, cung cấp và rải lớp đất mặt gói thầu PK1A thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên. Tổng giá trị Hợp đồng trên 5 tỷ đồng

Chi tiết »

Lễ ký hợp đồng và khởi công xây dựng công trình dự án "xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy diện tích 180ha" Lễ ký hợp đồng và khởi công xây dựng công trình dự án "xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy diện tích 180ha"

Ngày 14 tháng 11 năm 2012 tại trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án: “Xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy phần diện tích 180ha”

Chi tiết »

Lễ động thổ công trình hạng mục: “Hào kỹ thuật” thuộc Dự án: Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài thành phố Hồ Chí Minh Lễ động thổ công trình hạng mục: “Hào kỹ thuật” thuộc Dự án: Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài thành phố Hồ Chí Minh
Dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài có tổng chiều dài gần 13,7km, chạy từ sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) tới Xuân Hiệp (Q.Thủ Đức) với tổng vốn đầu tư khoảng 340 triệu USD. Dự án do GS E&C đầu tư theo hình thức BT (xây dựng và chuyển giao).

Chi tiết »

Lễ ký Hợp đồng gói thầu Xây dựng đoạn Sóc Sơn - Thái Nguyên, Km26+900-Km61+313.21 Lễ ký Hợp đồng gói thầu Xây dựng đoạn Sóc Sơn - Thái Nguyên, Km26+900-Km61+313.21
Ngày 23 tháng 10 năm 2012, Ban điều hành Liên danh gói thầu PK2 và Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã ký Hợp đồng thi công Hạng mục: trồng cỏ, trồng cây bụi, cung cấp và rải lớp đất mặt, San lớp đất mặt...

Chi tiết »

Lễ ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 01 Lễ ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 01

Ngày 07/9/2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8 đã diễn ra lễ ký Hợp đồng xây dựng gói thầu số 01 “Kè đá và vét hữu cơ” giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8.

Chi tiết »

Trang (1/1)  <<  1  >> 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn