Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Đơn vị thành viên , ,Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,, trang

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Đơn vị thành viên
Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông
Công ty TNHH Xây lắp Điện nhẹ Viễn thông
Địa chỉ: Lô liền kề 14, Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Giám đốc: Phạm Thanh Giang

Chi tiết »

Các xí nghiệp

Chi tiết »

Văn phòng III
Lô 20 B6 Vũ Quỳnh - quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3760569    Fax: 0511 3760569
Chánh văn phòng: Ông Lê Văn Luy

Chi tiết »

Văn phòng II
622/16 đường Cộng Hòa - phường 13 - quận Tân Bình - tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3846698        Fax: 08 38425545
Chánh văn phòng: Ông Hoàng Văn Chương
Phó Chánh văn phòng: Ông Phạm Đức Thưởng

Chi tiết »

Văn phòng I
Liền kề 14 - Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Tiến Viện

Chi tiết »

Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông

Chi tiết »

Trang (1/1)  <<  1  >> 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn