Thứ năm, Ngày 13/12/2018
Quan hệ Cổ đông , ,Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,, trang

TIN TRỌNG ĐIỂM


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán 29 trạm BTS


 

Thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Quan hệ Cổ đông
Chào bán tài sản và cổ phần tại các công ty con, công ty liên kết Chào bán tài sản và cổ phần tại các công ty con, công ty liên kết
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chào bán: Bất động sản, ô tô, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết


Chi tiết »

Thông báo số 18 ngày 26 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Thông báo số 18 ngày 26 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN
V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin gửi tới Quí cơ quan/Tổ chức và các cổ đông về việc đính chính thông tin liên quan đến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tuy nhiên, do sơ suất trong công tác gửi văn bản, tài liệu nên Công ty chúng tôi chưa gửi được văn bản gốc về ngày đăng ký cuối cùng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin thành thật xin lỗi với các Quí Cơ quan/Tổ chức/và các cổ đông về sai sót nêu trên.
Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông xin đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 09 tháng 3 năm 2018.
2. Các nội dung khác trong khác trong thông báo số 14/LTC-TCHC ngày 24 tháng 01 năm 2014 không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


(đã ký)


Bùi Trung Liễu

Chi tiết »

Thông báo số 14 ngày 09 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Thông báo số 14 ngày 09 tháng 2 năm 2018 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 28 tháng 2 năm 2018
1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết »

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông trân trọng mời Quí Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thời gian: Bắt đầu vào hồi 9 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2017
Địa điểm: Nhà hàng O2, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Tài liệu:
https://www.mediafire.com/index.php#32lt4fox2330i

Chi tiết »

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017
     

Chi tiết »

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016
Chi tiết theo Đường link dưới

Chi tiết »

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2) Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2)
Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà hàng O2 Garden, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Chi tiết »

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Chi tiết »

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được kiểm toán

Chi tiết »

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2015 Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2015
Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2015

Chi tiết »

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông

1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00’, Thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2015
3. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chi tiết »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
2. Thời gian: khai mạc vào 9h30’, Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2015
3. Địa điểm: Hội trường Trường Tiểu học Chu Văn An – Khu đô Thị mới Văn Khê – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội (Đối diện Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông, Liền kề 14, Ô 25&26 Khu đô thị mới Văn Khê – Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội)
4. Nội dung trình Đại hội thông qua:
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 5 năm 2015).

Chi tiết »

LTC-Gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 LTC-Gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
LTC-Gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Thời gian Tổ chức đại hội cổ đông (đã đăng ký và thông báo): 27/4/2014;
Thời gian gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông: 24/5/2014

Chi tiết »

Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 Mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2014
Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Cổ đông Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2014. Thời gian 8 giờ 30, chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014. Địa điểm: Tầng 4 Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Chi tiết »

Tổ chức Đại hội cổ đông 2014 Tổ chức Đại hội cổ đông 2014
Ngày 17/3/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã họp và thông qua nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông 2014.

Chi tiết »

Báo cáo tổng kết năm 2013. Phương hướng hoạt động năm 2014 và giai đoạn 2015-2020 Báo cáo tổng kết năm 2013. Phương hướng hoạt động năm 2014 và giai đoạn 2015-2020

Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng lòng của toàn thể các cán bộ - nhân viên trong toàn Công ty thì Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

-       Doanh thu (hợp nhất) đạt 181.1 tỷ;

-       Doanh thu của riêng Công ty mẹ đạt 144,2 tỷ;

-       Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) đạt 8,3 tỷ;

-       Lợi nhuận trước thuế riêng của Công ty mẹ đạt 7,9 tỷ;

-       Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt 6 tỷ;

-       Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ đạt 5,7 tỷ;

Chi tiết »

LTC phát động phong trào thi đua hoàn thành sản xuất năm 2013
LTC phát động phong trào thi đua hoàn thành sản xuất năm 2013

Chi tiết »

Trang (1/1)  <<  1  >> 


Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn